Predaj bytov Bytový dom A4

Vyberte poschodie z náhľadu budovy

Situácia v projekte
A3 A4 B1

1NP

Voľné 0
Predbežne rezervované 0
Rezervované 0
Predané 4

2NP

Voľné 0
Predbežne rezervované 0
Rezervované 0
Predané 4

3NP

Voľné 0
Predbežne rezervované 0
Rezervované 0
Predané 2
Voľné Predb. rezervované Rezervované Predané

Zoznam bytov

Developer

Neváhajte nás kontaktovať

Predajca