Projekt Nová tehelňa - Senec

Šport

Podpora športových aktivít má v Senci zelenú. Vďačí zato priaznivým klimatickým podmienkam, vodným plochám, ale aj záujmu Senčanov.

V letných mesiacoch sa športové činnosti presúvajú hlavne k Seneckým jazerám. Priťahujú nielen plavcov, ale aj záujemcov o jachting, potápanie, rybolov, alebo plážový volejbal. Športové nadšenie nezaháľa ani počas zimy. Ožíva v miestnych športových kluboch. Širokú základňu má futbal, armwrestling, karate, volejbal, tenis, joga, šach a mnohé iné. Športové podujatia sa môžu popýšiť aj medzinárodnou účasťou. Vysokej návštevnosti sa teší napríklad medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj "Senec a jeho priatelia", alebo medzinárodný turnaj v armwrestlingu. Známe je aj každoročné Trojkráľové kúpanie pre otužilcov, vždy 6. januára.