Projekt Nová tehelňa - Senec

Kultúra

Výhodná poloha mesta Senec nahráva možnostiam využívania rozmanitej škály kultúrnych podujatí nielen v meste, ale aj blízkom okolí: Bratislava, Trnava, Nitra, ale aj neďaleká Viedeň.

Miestne kultúrne akcie sú predovšetkým spojené s Miestnym kultúrnym strediskom. Návštevníci radi navštevujú kino, amfiteáter, knižnicu, galériu, ale aj tanečné súbory, dychovú hudbu a viacero speváckych súborov a skupín. Obľúbené miestne kultúrne akcie sa viažu predovšetkým k Seneckým jazerám. Letnú sezónu v polovici júna otvára bohaté kultúrne podujatie „Senecké leto“. Priazni návštevníkov a občanov sa teší aj Senecký festival dychovej hudby a Veľký letný karneval.