Projekt Nová tehelňa - Senec

História Senca

Najstaršie nálezy osídlenia Senca siahajú do obdobia 7.storočia pred n.l. Lokalita Senca svojou polohou slúžila ako križovatka obchodných ciest medzi Devínom, Bratislavou a Nitrou.

V 1.storočí tu sídlili Kelti, neskôr Rimania, nomádske kmene, ktoré sa včlenili medzi Slovanov. Za najstaršiu písomnú správu o Senci sa považuje listina palatína a bratislavského grófa Rolanda z 25.novembra 1252, v súvislosti s vytyčovaním chotárnych hraníc. História Senca sa spája s menami niekoľkých stredovekých rodín ako Bátoriovci, Sékelovci, Pernicovci, Turzovci a Esterháziovci, ktorým mesto patrilo až do roku 1918. K histórii Senca sa viaže aj lokalita Nová tehelňa. Nadväzuje na históriu tehelne z roku 1880, ktorá sa stala neskôr súčasťou Západoslovenských tehelní. Výroba bola ukončená v roku 1997. Zašlú slávu dnes pripomína iba torzo továrenského komína.